2020, nr. 1

PREDICTORS OF UNDER–FIVE CHILD MORTALITY IN ZIMBABWE

Downloads: 110
Views: 97


Authors:  
Collet MUZA, PhD, Charles University in Prague, Czech Republic
Kudzaishe MANGOMBE, University of Zimbabwe, Centre for Populations, Zimbabwe

Acest studiu examinează impactul factorilor socio-economici și maternali asupra mortalității copiilor în vârstă de 0-5 ani în Zimbabwe. Cercetarea se bazează pe analiza datelor recensământului populației din 2012. Pentru a determina factorii cu impact semnificativ asupra mortalității a acestei categorii de copii a fost utilizat un model de regresie logistică. Rezultatele au arătat că nivelul de educație al mamei, vârsta la prima naștere, statutul marital, sanitația și mediul de reședință sunt factorii determinanți ai mortalității copiilor. Reieșind din acestea, intervențiile în sănătatea publică trebuie să fie orientate spre mame singure, divorțate, cele care au născut un copil la vârstă prematură, fără studii, utilizează surse nesigure de apă și toalete.

Keywords:  
mortalitatea copiilor de 0-5 ani, factorii socio-economici, caracteristicile mamei, regresie binară, Zimbabwe.

How to Cite:  
MUZA, Collet, MANGOMBE, Kudzaishe. Predictors of under–five child mortality in Zimbabwe. In: Economy and Sociology. 2020, no. 1, June, pp. 87-97.DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.1-08