2019, nr. 1

MOLDOVAN EXTERNAL TRADE WITH EU, CIS AND OTHER COUNTRIES: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES

Downloads: 134
Views: 212


Authors:  
Alexandru CEBAN, PhD Student, Scientific Researcher, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova

Comerțul exterior al unui stat reprezintă un factor determinant în evaluarea statutului său economic între vecini și celelalte state. Actualitatea temei studiate este determinată de schimbarea relațiilor comerciale pe care Republica Moldova le parcurge în ultimii ani. Republica Moldova posedă toate premisele necesare pentru a deveni o țară competitivă în regiune, prin prisma produselor fabricate și comercializate. Scopul studiului este de a evalua comerțul exterior al Republicii Moldova, accentuând principalele grupuri de produse tranzacționate, partenerii comerciali, precum și analiza indicelui mediu al prețurilor și indicelui volumului fizic al importurilor și exporturilor. În lucrare se regăsește, de asemenea, o analiză a reexportului și a reimportului, care reprezintă o particularitate pentru modelul comercial al țării noastre. Metodele de cercetare utilizate în cadrul lucrării sunt următoarele: analogie, abordare sistemică, analiză statistică și științifică, metoda indicelui Laspeyres. Rezultatele obținute se concentrează pe redresarea comerțului exterior între 2015 și 2017, cu rate mai mari de recuperare a exporturilor și o reorientare tot mai mare a exporturilor spre piețele Uniunii Europene și ale altor țări.

Keywords:  
import, export, comerț exterior, economie, Republica Moldova, indicatori Laspeyres.

How to Cite:  
CEBAN, Alexandru. Moldovan external trade with eu, cis and other countries: achievements and challenges. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 53-70. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-04