2019, nr. 2

EXTERNAL DEBT IMPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Downloads: 79
Views: 124


Authors:  
Victoria IORDACHI, PhD in Economics, Associated Researcher, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Stela CIOBU, PhD in Economics, Associated Professor, Academy of Economic Studies of Moldova

Datoria externă a Republicii Moldova este în continuă creștere. Datoria externă excesivă a fost o mare problemă atât pentru țările în curs de dezvoltare, cât și pentru cele dezvoltate de-a lungul anilor. Țările în curs de dezvoltare se confruntă mai des cu această problemă, întrucât trebuie să împrumute pentru a-și finanța obiectivele și pentru a consolida creșterea economică. Este foarte important pentru țara noastră să determine nivelul optim de îndatorare pe care economia îl poate suporta. Acesta este motivul pentru care datoria externă ar trebui contractată în concordanță strictă cu nevoile economiei și luând în considerare capacitățile de rambursare, pentru a evita criza de lichiditate sau de solvabilitate. Scopul acestei lucrări este de a oferi o imagine generală promptă și corectă a importanței gestionării datoriei externe și a impactului acesteia asupra creșterii economice a țării. În procesul de cercetare a fost utilizată deducerea bazată pe informații teoretice generale privind structura și managementul datoriei externe, precum și evaluarea îndatorării, politicile de influență economică și apoi analiza practică, folosind indicatori specifici.

Keywords:  
datora externă brută, Produsul Intern Brut, stabilitatea prețurilor, presiuni inflaționiste, valută străină, criză economică.

How to Cite:  
IORDACHI, Victoria, CIOBU, Stela. External debt implications on the development of national economy. In: Economy and Sociology. 2019, no. 2, december, pp. 32-41.DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-03