2019, nr. 2

DETERMINING AGRICULTURE PRODUCTION EFFICIENCY BASED ON THE NEW ASSESSMENT TOOLS

Downloads: 27
Views: 147


Authors:  
Dmitri PARMACLI, Habilitation in Economics, Professor, State Comrat University, Republic of Moldova
Alexandru STRATAN, Habilitation in Economics, Professor, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova

Indicatorii de rentabilitate descriu rezultatul procesului managerial mai cuprinzător decât profitul, caracterizează eficiența și eficacitatea managementului, dat fiind faptul că valoarea acestora prezintă relația dintre efect și resursele de numerar sau cele utilizate. Aceștia sunt utilizați pentru a evalua activitățile întreprinderii, precum și în calitate de instrument al politicii investiționale și de stabilire a prețurilor. În cele mai dese cazuri, în practică, întreprinderile agricole calculează indicatori care caracterizează rentabilitatea costurilor de producție, a proiectelor de investiții și a rentabilității vânzărilor. Este foarte important de a calcula nivelurile de rentabilitate ale fiecărui tip de produse vândute și de a oferi o estimare a acestora, ceea ce va contribui la identificarea celor mai profitabile produse. Sunt propuse abordări metodologice pentru determinarea a patru niveluri de rentabilitate a produselor vândute, care sunt prezentate în mod clar în tabele și grafice. Este important de a evalua nivelurile de rentabilitate pentru fiecare tip de produs vândut, ceea ce permite evaluarea gradului lor de eficiență sau nivelul de rentabilitate. Scopul articolului este de a oferi cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior, precum și specialiștilor din domeniul agrar instrumente moderne pentru evaluarea eficienței produselor vândute, în special prin utilizarea unei metode neconvenționale. Studiul prezentat permite specialiștilor din întreprinderile agricole să determine în baza a doi coeficienți (rentabilitatea costurilor fixe și a costurilor variabile pe unitate) valoarea rentabilității moderate, raționale, optime și ridicate a cerealelor vândute, a florii-soarelui, strugurilor, precum și a altor produse și în baza acestora, să justifice valoarea profitului scontat.

Keywords:  
rentabilitate, profit, eficiență, marjă de profit, rata de rentabilitate, costuri fixe, preț, costuri variabile pe unitate, cost.

How to Cite:  
PARMACLI, Dmitri, STRATAN, Alexandru. Determining of agriculture production efficiency based on the new assessment tools. In: Economy and Sociology. 2019, no. 2, December, pp. 10-19.DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-01