2018, nr. 1

THREATS TO MACROECONOMIC STABILITY UNDER THE IMPACT OF INTERNATIONAL CAPITAL MOVEMENT

Downloads: 238
Views: 404

Authors:  
Victoria IORDACHI, PhD, Associate Professor,National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Stela CIOBU, PhD, Associate Proffessor,Academy of Economic Studies of Moldova
Dorina CLICHICI, PhD, Senior Researcher II,Institute for World Economy, Romania

Una dintre cele mai interesante probleme, ce stârneşte dispute controversate, constă în impactulfluxurilor financiare asupra evoluţiei statelor per ansamblu şi creşterii economice a economiilor îndezvoltare. Procesul mișcării capitalului între țări nu poate fi oprit, iar acesta trebuie dirijat chibzuit înscopul obţinerii beneficiilor economice şi minimizării riscurilor asupra stabilității macroeconomice.

Scopul acestui studiu constă în analiza efectelor ce pot fi induse de fluxurile de capital asuprastabilității macroeconomice a Republicii Moldova. Cercetarea s-a bazat pe următoarele metode: analiza şisinteza, inducţia şi deducţia, metodele grafice şi tabelare, metodele inerente disciplinelor economice –observaţia, raţionamentul, comparaţia, clasificarea, gruparea; metodele sistemice şi ale analizei statice. Înurma cercetării, s-a constatat că intrările de capital, reglementate nechibzuit, în pofida avantajelorevidente, pot reprezenta o ameninţare serioasă pentru stabilitatea macroeconomică şi competitivitateaexternă, generând o supraîncălzire a economiei, în cazul în care volumul lor depăşeşte capacitatea acesteiade a le absorbi. Cu toate acestea, analiza arată că intrările remiterilor au influențat pozitiv dezvoltareaeconomică de până acum a Republicii Moldova.

Keywords:  
fluxuri financiare, stabilitate macroeconomică, politică monetară, remiteri, volatilitatea capitalului, economie tenebră.