2019, nr. 2

THE SYSTEM OF VALUES AND PERCEPTION OF TIME IN THE TRANSITIONAL SOCIETY: SOCIO-PSYCHOLOGICAL ISSUES AND PERSPECTIVES

Downloads: 55
Views: 111


Authors:  
Irina CAUNENCO, PhD in Psychology, Associate Professor, Institute of Cultural Heritage, Republic of Moldova
Lucia GASPER, PhD in Psychology, Senior Researcher, Institute of Legal, Political and Sociological Research, Republic of Moldova

Studiul empiric al percepției timpului și a sferei valorice la diferite grupuri sociale-etnice, de vârstă – face posibilă înțelegerea potențialului subiectivității grupurilor într-o societate tranzitivă. Studiul a avut ca scop studierea percepției timpului, sferei valorice de către diferite grupuri de vârstă și etnice în societatea tranzitivă. Drept bază metodologică a studiului a fost abordarea sistemică și constructivismul social. Au fost studiate grupurile sociale de vârstă – adolescenți, tineri, adulți și etnice -găgăuzi, ucraineni, bulgari și ruși. Pentru realizarea studiului empiric s-au aplicat tehnici standardizate și interviul semistructurat: „Scala atitudinilor de timp” de Nutten J., interviul semistructurat privind percepția timpului, metoda elaborată de E.B.Fantalova. S-a determinat că la grupurile de ruși și bulgari prevalează o percepție pozitivă a prezentului, pe când la găgăuzi și ucraineni fiind mai redusă. Perspectiva de timp a acestor grupuri este de scurtă durată, de la unu la cinci ani, ce poate indica dificultăți în depășirea perioadei de tranzitivitate la grupurile respective. Se disting grupuri de tineri în percepția timpului, de la optimiști la anxioși-social (un tip potențial de emigrare). Un studiu asupra sferei valorice a adolescenților respondenți din mediul rural (cu părinți plecați peste hotare) a dezvăluit prioritatea valorilor – sănătate, o viață de familie fericită și, în același timp, dificultatea în realizarea acestor valori.

Keywords:  
grupuri sociale mari, perspectiva de timp, percepția timpului, grupuri etnice, grupuri de vârstă, valori, societate tranzitivă, orientări valorice, imaginea lumii, timp social.

How to Cite:  
CAUNENCO, Irina, GASPER, Lucia. The system of values and perception of time in the transitional society: socio-psychological issues and perspectives. In: Economy and Sociology. 2019, no. 2, december, pp.94-103.DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-08