2019, nr. 2

THE PSYCHOLOGICAL CONTRACT IN A GLOBALIZED SOCIETY: NEW CONTRACTUAL AND RELATIONAL FORMS

Downloads: 49
Views: 92


Authors:  
Stefano AMODIO, PhD in Philosophy, Professor of work psychology, Director of Education, Istituto Teseo, Italy

Astăzi, o atenție tot mai mare se acordă funcționării organizațiilor, și nu numai lucrului însăși, ci și actorilor, precum și dimensiunilor subiective ale lucrătorului. În acest context social de lucru, tehnicile și procesele psihologice, care vizează ocuparea forței de muncă în noul scenariu al societății globalizate, nu au fost încă studiate în toate aspectele, deși difuzarea și importanța pentru economia globală sunt evidente. De asemenea, contractul psihologic, discutat pe scară largă, este un argument cu lacune insuficiente în cercetarea științifică, în particular, în ceea ce privește analiza empirică și modelele interpretative teoretice. Literatura economică nu a acordat multă atenție aspectelor psihologice; pe de altă parte, literatura psihosocială a omis adesea utilizarea ca subiect de cercetare specific, concentrându-se asupra proceselor tradiționale de plasare și excluziune pe piața muncii. Unii cercetători, în special din școala anglo-americană, au subliniat necesitatea direcționării cercetării către o analiză interpretativă a contractului psihologic bazat pe date empirice, luând în considerare și rezultatele literaturii manageriale și organizaționale. Acest articol se concentrează asupra procesului de dobândire și transmitere a dinamicii interpersonale care caracterizează contractul psihologic cu fazele ulterioare de inserție în lumea muncii, descriind caracteristicile și dinamica sa specifică. De asemenea, oferă o interpretare a acestor procese, adoptând un model teoretic derivat din psihologia socială a relațiilor interpersonale.

În cele din urmă, articolul oferă câteva sfaturi pentru a gestiona procesele contractului psihologic cu mai puțin stres, din punct de vedere psihologic, și cu mai puține incertitudini organizaționale, adresându-se, în principal, noilor generații. Scopul acestei lucrări este de a analiza din punctul de vedere psiho-social, evoluția relațiilor psihologice între angajatori și lucrători, în noul scenariu al societății globalizate, deschizând noi perspective de investigare a factorului uman și bunăstării organizaționale, relațiilor de încredere în muncă și calității performanțelor de lucru.

Keywords:  
analiza pieței muncii, contract psihologic, psihologia muncii, comportament organizațional, psihologia organizațională, resurse umane.

How to Cite:  
AMODIO, Stefano. The psychological contract in a globalized society: new contractual and relational forms. In: Economy and Sociology. 2019, no. 2, december, pp. 66-80. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-06