2019, nr. 2

THE EXPERIENCE OF WORK-LIFE BALANCE FACED BY MOTHERS WITH PRESCHOOL CHILDREN

Downloads: 50
Views: 97


Authors:  
Inga CHISTRUGA-SINCHEVICI, PhD in Sociology, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Natalia BARGAN, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova

În articol sunt prezentate rezultatele studiului sociologic „Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale” (în baza la 1047 de chestionare cu mame cu copii de vârstă preșcolară și 20 de interviuri sociologice aprofundate), desfășurat de CCD al INCE. Scopul studiului a constat în analiza particularităților de reconciliere a vieții de familie și a vieții profesionale a mamelor cu copii de vârstă preșcolară, în evidențierea dificultăților cu care se confruntă la reintegrarea în câmpul muncii după aflarea în concediul de îngrijire a copilului și în determinarea factorilor ce contribuie la facilitarea procesului de echilibrare a vieții familiale și profesionale. Rezultatele studiului au relevat că familiile se confruntă cu dificultăți în stabilirea și menținerea unui echilibru între numeroasele și uneori contradictoriile solicitări ale vieții de familie și a celei profesionale. Mamele intervievate au evidențiat un nivel ridicat de motivație pentru a fi încadrate în câmpul muncii, însă motivul determinant pentru a reveni în câmpul muncii este necesitatea de a câștiga bani. În funcție de orientările profesionale și familiale, mamele cu copii de vârstă preșcolară pot fi divizate în trei categorii: mame care își doresc să combine serviciul cu creșterea copiilor (65%), mame care intenționează să facă carieră, dar să nu uite nici de copii (21,3%) și mame care preferă să fie casnică și să aibă grijă de copii (13,7%). Deși sprijinul soțului moderează relația între responsabilitățile familiale și cele profesionale, rezultatele studiului au evidențiat că se păstrează tendința ca femeile să-și asume întreaga responsabilitate a gospodăriei și a îngrijirii copiilor. Lipsa serviciilor calitative de îngrijire și educație a copiilor de vârstă preșcolară, absența programelor flexibile la locul de muncă, dar și continua distribuție inegală a responsabilităților familiale dintre soți determină faptul că îmbinarea rolurilor profesionale cu cele familiale rămâne o problemă predominantă.

Keywords:  
echilibrul viață-muncă, conflictul muncă-familie, studiul sociologic.

How to Cite:  
CHISTRUGA-SINCHEVICI, Inga, BARGAN, Natalia. The experience of work-life balance faced by mothers with preschool children. In: Economy and Sociology. 2019, no. 2, december, pp.81-93. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-07