2019, nr. 1

THE BARRIERS TO SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Downloads: 190
Views: 226


Authors:  
Parascovia MUNTEANU, PhD in Sociology, State University of Moldova

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități constituie un domeniu actual de cercetare. Acest grup de populație continuă să fie marginalizat și exclus de la viața societății. Situația dată este determinată de nivelul înalt al discriminării și stigmatizării, oportunităților inegale, barierelor fizice și atitudinale care predomină în societate. La nivel mondial, peste un miliard de persoane cu dizabilități, ceea ce constituie cca 15% din populația lumii se confruntă cu probleme de inechitate socială și incapacitatea autorităților de a răspunde nevoilor. În Uniunea Europeană, circa 80 milioane de persoane trăiesc cu dizabilități, iar în Republica Moldova sunt circa 182.0 mii persoane, ceea ce constituie aproximativ 5% din populația țării. În acest articol sunt prezentate rezultatele cercetării barierelor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova din perspectiva valorizării rolurilor sociale. Metodele de cercetare sociologică utilizate la realizarea acestui studiu sunt: analiza datelor statistice, analiza documentară; ancheta sociologică în bază de chestionar; metoda focus-grupului; metoda interviului aprofundat și observația sociologică. Principalele probleme și bariere ale incluziunii sociale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova sunt: nivelul de trai scăzut comparativ cu populația generală, nerespectarea principiului general al accesibilității, accesul limitat la servicii sociale, educaționale, de sănătate, și participarea foarte scăzută a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Analiza problemelor incluziunii sociale identificate în urma cercetării opiniilor persoanelor cu dizabilități, ale prestatorilor de servicii și ale experților va contribui la consolidarea mecanismelor de evaluare și îmbunătățire a politicilor de incluziune socială și la consolidarea mecanismelor instituționale de monitorizare a politicilor de incluziune socială.

Keywords:  
incluziune socială, excluziune, dizabilitate, bariere ale incluziunii, oportunități, accesibilitate, participare, nediscriminare, mecanisme instituționale.

How to Cite:  
MUNTEANU, Parascovia. The barriers to social inclusion of people with disabilities in the Republic of Moldova. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 113-122. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-09