2019, nr. 1

SOCIAL PATTERNS OF SMOKING AND ALCOHOL DRINKING AMONG YOUNG PEOPLE IN MOLDOVA

Downloads: 145
Views: 277


Authors:  
Mariana CRISMARU, Scientific Researcher, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova

Acest articol explorează incidența și factorii individuali determinanți ai fumatului și consumului de alcool care au o prevalență ridicată în rândul tinerilor din Moldova. Această lucrare depășește abordarea epidemiologică și descriptivă și oferă o explicație sociologică, prin conectarea acestora la contextul social în care locuiesc tinerii. Studiul se bazează pe analiza secundară a datelor Sondajului Național al Tinerilor din Moldova în rândul populației de 14-29 ani (1112 respondenți) realizat în 2016 în cadrul proiectului de incluziune UE-OCDE și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Moldova. Datele au fost procesate utilizând SPSS. Analiza multivariată, cu ajustarea co-variatele demografice a fost efectuată utilizând regresia logistică. Studiul arată că ratele de consum de tutun și alcool în rândul bărbaților sunt mult mai înalte comparativ cu ratele înregistrate în rândul femeilor. Conform analizei multivariate, sexul (masculin) și vârsta sunt factorii individuali determinanți pentru ambele practici comportamentale. Un alt predictor important îl constituie nivelul de educație al tinerilor – tinerii cu un nivel de educație mai scăzut au o probabilitate mai mare să fumeze și să consume alcool. Studiul a arătat o puternică interdependență între aceste comportamente cu risc pentru sănătate. Prevalența ridicată a fumatului și a consumului de alcool în rândul bărbaților reflectă o structură normativă pentru socializarea acestora. Luând în considerație faptul că cea mai importantă variabilă predictivă este sexul (masculin) și relația puternică dintre consumul ridicat de alcool și fumat, acești factori comportamentali ar putea fi responsabili de creșterea numărului de decese premature în rândul bărbaților de vârstă mijlocie.

Keywords:  
factori socio-demografici, incidența, prevalența, fumat, consum alcool, interdependență.

How to Cite:  
CRISMARU, Mariana. Social patterns of smoking and alcohol drinking among young people in Moldova. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 133-144. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-11