2019, nr. 1

MODERN METHODS OF VALUATION OF INVESTMENTS’ ECONOMIC EFFICIENCY IN THE AGRICULTURAL BUSINESS

Downloads: 163
Views: 293


Authors:  
Tudor BAJURA, PhD, Professor, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova

Perioada de trecere a economiei naţionale de la sistemul socialist spre sistemul economiei de piaţă este marcată de un şir de evenimente economice şi sociale, din care, în mod deosebit, evidenţiem investiţiile – forţă motrice pentru dezvoltarea economică a ţării. Scopul cercetării îl constituie asigurarea asistenţei ştiinţifice privind utilizarea largă a metodelor moderne, recunoscute în ţările industrial dezvoltate, de elaborare şi evaluare a proiectelor investiţionale în baza cărora sectorul agricol autohton va fi capabil de a supravieţui în condiţiile dure de competitivitate, deseori, neloială din partea producătorilor agricoli occidentali. Metodele principale de cercetare sunt: analiza calitativă şi cantitativă a evenimentelor economice, comparaţiile pare şi cele statistice, formarea rândurilor dinamice şi studiile trendurilor, metodele economico-matematice de argumentare a eficienţei economice a investiţiilor etc. În calitate de rezultate, obţinute în urma cercetărilor efectuate, pot fi numite algoritmele de calcul şi indicatorii de performanţă privind evaluarea nivelului de eficienţă economică a investiţiilor în businessul agrar, care, ani la rând, sunt utilizate cu succes în ţările vest-europene, însă, practic pe deplin, ignorate în cadrul economiei naţionale a Republicii Moldova.

Keywords:  
evaluare, proiecte investiţionale, metode moderne, business agrar, eficienţă economică.

How to Cite:  
BAJURA, Tudor. Modern methods of valuation of investments’ economic efficiency in the agricultural business. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 21-35. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-02