2013, no. 1

MODELLING THE FINANCIAL BALANCE BY GHEORGHE ILIADI

Downloads: 296
Views: 535

Authors:  
Alexandru STRATAN, doctor habilitat în economie, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică

Colegul nostru, profesorul cercetător Gheorghe Iliadi, doctor habilitat în economie, trage la carul ştiinţei economice din republică de circa 45 de ani, afirmându-se ca un specialist notoriu în domeniu. Aria intereselor sale în cercetare înglobează o amplă varietate de probleme ştiinţifice privind perfecţionarea politicii financiar-bancare în ţările cu economia în tranziţie; căile de sporire a eficienţei achiziţiilor statale; metodologia analizei mecanismului financiar în economia de tranziţie; evoluţia fluxurilor financiare în sistemul financiar naţional; structurile instituţionale ale formării şi utilizării investiţiilor de risc şi multe alte aspecte.

Keywords:  
GHEORGHE ILIADI