2019, nr. 1

INVOLVEMENT IN BUSINESS OF YOUNG GRADUATES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS: THE CASE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Downloads: 261
Views: 355


Authors:  
Elena ACULAI, PhD, Associate Researcher, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Natalia DELIU, PhD Student, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova

În Republica Moldova, tinerii, care intenționează să inițieze sau să își dezvolte afacerea, constituie unul dintre grupurile-ţintă vizate în cadrul politicii de stat. Articolul analizează diferite aspecte ale implicării tinerilor în activitatea antreprenorială: este prezentată o scurtă evaluare a indicatorilor statistici; sunt analizate măsurile de sprijin pentru tinerii întreprinzători, implementate de Guvernul Republicii Moldova și propuse de către organizațiile internaționale/străine; sunt dezvăluite caracteristicile tinerilor antreprenori și ale lucrătorilor independenți. Accentul se pune pe tinerii absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic (IÎPT). Rezultatele și concluziile principale se bazează, în mare parte, pe sondajul aplicat absolvenților IÎPT, care și-au creat propria afacere sau au o activitate independentă. Studiul a fost realizat în anii 2016-2017 cu participarea activă a autorilor. Rezultatele studiului au arătat că tinerii sunt interesați de activitatea de antreprenoriat, iar studierea bazelor antreprenoriatului are o influență motivațională semnificativă asupra inițierii activității de antreprenoriat și a desfășurării activităților independente. Adesea, afacerea tinerilor este neoficială și este combinată cu angajarea în câmpul muncii. Doar o treime dintre respondenți știu despre organizațiile care le pot oferi diferite forme de sprijin. Una dintre concluziile studiului subliniază că schimbările pozitive pot fi realizate mult mai rapid prin combinarea eforturilor diferitelor părți interesate, în acest caz ale guvernului, instituțiilor de învățământ, organizațiilor non-profit și ale donatorilor externi.

Keywords:  
tineri antreprenori, implicarea tinerilor în afaceri, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), politici de sprijin pentru IMM-uri, instituții de învățământ profesional tehnic, Republica Moldova.

How to Cite:  
ACULAI, Elena, DELIU, Natalia. Involvement in business of young graduates of vocational education and training institutions: the case of the Republic of Moldova. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 10-20. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-01