INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Prezentarea manuscrisului și luarea deciziei privind publicare
Autorii care doresc publicarea articolelor în Revista Economy and Sociology sunt rugaţi să trimită manuscrisele pe cale electronică la adresa incemd.redactie.es@gmail.com
De asemenea, ele se pot trimite prin poștă sau pot fi predate personal la redacţie pe hârtie şi în formă electronică.  Manuscrisele parcurg procesul de peer-review şi autorii primesc un răspuns în aproximativ 4 săptămâni.  
Prin trimiterea manuscrisului la redacție, autorul responsabil pentru corespondență confirmă că a citit și este de acord cu etica publicării adoptată în revista Economy and Sociology.
Toate manuscrisele recepționate sunt examinate de personalul editorial din punct de vedere al respectării cerințelor formale ale revistei. Articolele care nu corespund tematicii revistei și nu sunt redactate în conformitate cu regulile revistei nu sunt acceptate spre examinare, iar autorului este trimisă o notificare respectivă.
Articolele acceptate spre examinare se discută în cadrul ședinței Consiliului de redacție, unde se decide numirea recenzenților.
După recenzarea articolului (peer review, double blind) comentariile și obiecțiile recenzorilor și a Colegiului de redacție sunt trimise autorului cu o propunere de a face corecții în conformitate cu acestea sau de depunere repetată a articolului. În cazul în care manuscrisul nu este acceptat spre publicare, autorului este trimis un refuz motivațional.
După ce articolul este acceptat, autorul trebuie să trimită redacției (după caz) fișiere cu diagrame și date pentru ele.

Bunul de tipar 
Macheta articolelor acceptate pentru publicare (după recenzare și redactare finală de către autori) sunt trimise autorilor pentru bunul de tipar. Autorii sunt rugați să răspundă redacției în cel mult 3 zile. 
Autorii primesc 1 copie a articolului (extras în pdf) și o revistă.
Acord pentru publicare
Dreptul de autor pentru articolele publicate aparține Institutului Național de Cercetări Economice. Retipărirea materialelor este posibilă numai cu acordul Colegiului de redacție. Autorii care trimit articole către redacție îşi declară implicit acordul cu publicarea în aceste condiții.  
Accesul la conținutul revistei
Accesul la conținutul revistei este gratuit on-line, versiunea de tipar poate fi procurată, cu achitarea la contabilitate, la Complexul Editorial al INCE, inclusiv expediată la comandă solicitanților sau prin abonament.
Editorul revistei, Institutul Național de Cercetări Economice, realizează copierea electronica de rezervă și va asigura accesul la conținutul revistei în cazul în care acesta nu va mai fi publicat.

Nu există taxe sau taxe autorizate pentru procesarea și / sau publicarea manuscriselor.

Instrucțiuni tehnice
Structura articolului
 1. Titlul articolului: în limbile engleză, română şi rusă
 2. Datele despre autor/autorii: Prenumele și Numele, gradul ştiinţific, titlul ştiinţific, instituţia  (fără prescurtări), în limba: engleză, română şi rusă cu Nota de subsol la prima pagina a articolului: ©Nume Prenume (autor), email
 3. Rezumatul va conţine: actualitate, scopul cercetării, metodele principale de cercetare, cele mai relevante rezultate obținute în urma cercetării, în limbile engleză, română şi rusă
 4. Cuvinte-cheie: 6-8 cuvinte-cheie, în limbile engleză, română şi rusă
 5. JEL Classification (Journal of economic Literature Classification System: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php)
 6. Introducere (argumentarea actualității studiului/tematicii abordate)
 7. Gradul de abordare științifică a temei și prezentarea acesteia în literatura științifică
 8. Surse de date și metode utilizate
 9. Rezultate cercetării proprii şi discuții
 10. Concluzii
 11. Referinţe bibliografice: până la 30 surse
 12. Data prezentării
Reguli de tehnoredactare
 • Formatul textului de bază:  A4 (margini: 20x20x20x20 mm);  Times New Roman; 12pt; interval – 1,5, aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm
 • Titlul articolului: centrat, cu majuscule, 12pt.
 • Autorul articolului: aliniere pe dreapta, bold, cursiv, numele autorului cu majuscule, 12pt.
 • Rezumatul: aliniere stânga-dreapta, cursiv, alineat 10 mm, 12pt. (250 de cuvinte)
 • Cuvinte-cheie: aliniere stânga-dreapta, cursiv, alineat 10 mm, 12pt.
 • JEL Classification: aliniere pe dreapta, bold, cursiv, 12pt.
 • Lucrarea  va conţine 10-15 pagini (de la 25 până la 40 mii de semne)
 • Elementele grafice (tabele şi figuri) trebuie să fie de calitate înaltă (alb-negru), se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în text. Toate elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: notă, legendă (sub element).
 • Referinţele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului (Nume, iniţiala prenumelui, titlu, editură, an, pagini, ISSN).  În text se vor indica trimiteri bibliografice, conform numărului de ordine din referinţe (de ex., [1, p.10]).
CC