2019, nr. 1

HOME CARE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: THE CHALLENGES FOR HEALTH AND SOCIAL POLICIES

Downloads: 134
Views: 201


Authors:  
Diana CHEIANU-ANDREI, PhD in Sociology, Associate Professor, State University of Moldova

Îngrijirea la domiciliu răspunde la necesităţile de sănătate şi cele sociale ale oamenilor prin oferirea de servicii calitative acolo unde beneficiarul trăieşte. Cererea faţă de aceste servicii este în continuă creştere, în mod special datorită procesului de îmbătrânire a populaţiei. Scopul acestui studiu este de a analiza situaţia în domeniul îngrijirii la domiciliu în Republica Moldova. Studiul dat are la bază o abordare metodologică axată pe analiza cadrului normativ, opiniile prestatorilor de servicii (publici şi privaţi), dar şi ale reprezentanţilor autorităţilor publice locale, inclusiv a beneficiarilor. S-au utilizat metode cantitative şi calitative de cercetare. Ancheta sociologică pe bază de chestionar a fost aplicată la 84 de prestatori de servicii de îngrijire la domiciliu din cele 23 din 35 de unităţi administrativ teritoriale ale Moldovei. Interviuri individuale aprofundate au fost realizate cu 2 categorii de persoane: 20 de beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu şi 24 de primari. Rezultatele evaluării relevă deficiențele și realizările din domeniul îngrijirii la domiciliu în Republica Moldova şi prezintă recomandări destinate autorităţilor guvernamentale şi locale, prestatorilor publici şi privaţi pentru dezvoltarea serviciilor şi politicilor în domeniul îngrijirii la domiciliu, organizarea activităţilor de advocacy.

Keywords:  
îngrijire la domiciliu, politici medicale, politici sociale, provocări, îngrijire socială la domiciliu, îngrijire medicală la domiciliu, prestatori, beneficiari.

How to Cite:  
CHEIANU-ANDREI, Diana. Home care in the Republic of Moldova: the challenges for health and social policies. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 100-112. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-08