2019, nr. 1

EXPERIENCE OF THE INPUT-OUTPUT MODELS APPLICATION TO THE MOLDOVAN ECONOMY

Downloads: 305
Views: 202


Authors:  
Elvira NAVAL, Doctor of informatics, Coordinating Researcher, Institute of Mathematics and Computer Science “Vladimir Andrunachievici”, Republic of Moldova

Obiectivul principal al acestui articol constă în prezentarea unei sinteze asupra modelelor interramurale utilizate în studierea dezvoltării economice a Moldovei. Au fost examinate modelul de optimizare static şi modelul de optimizare dinamic restricţionat de resurse energetic limitate, la fel şi abordarea stocastică bazată pe lanţurile Markov, obţinute în baza tabelelor intrări-ieşiri. Modelele menţionate au fost dotate cu date statistice în vederea construirii tabelelor intrări-ieşiri, având la bază 19 şi 16 ramuri agregate ale economiei naţionale. Modelul static şi modelul dinamic de optimizare au fost formulate, calculele de simulare în baza lor au fost efectuate şi analizate. Problema balansării tabelelor intrări-ieşiri a fost soluţionată prin aplicarea metodei RAS. Pentru modelul dinamic s-a construit matricea coeficienţilor investiţionali. Accentul a fost pus pe problema aplicării lanţurilor Marcov la examinarea a 19 şi 16 ramuri în cadrul modelului intrări-ieşiri pentru Republica Moldova. Matricea pătrată a cheltuielilor materiale directe de ordinul n x n a fost construită. Fiecare ramură fiind considerată ca o stare a unui lanţ Markov cu n stări. A fost adăugată o stare absorbantă încât matricea de tranziţie s-a transformat într-o matrice de ordinul ( n + 1) x ( n + 1) . Matricea de tranziţie obţinută – matricea de probabilităţi, s-a folosit în scopuri de previziune.

Keywords:  
modele intrări-ieşiri, model de optimizare static, model de optimizare dinamic, lanţuri Markov, matricea cheltuielilor materiale directe, matricea investiţională, matricea de tranziţie, previziune.

How to Cite:  
NAVAL, Elvira. Experience of the input-output models application to the moldovan economy. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 36-51. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-03