POLITICA DE ETICĂ ACADEMICĂ

PRINCIPIILE ETICE ALE REVISTEI ECONOMY AND SOCIOLOGY
Colegiul de redacție al revistei Economy and Sociology urmează standardelor eticii editoriale în conformitate cu regulile etice internaționale ale publicațiilor științifice și depune toate eforturile pentru a preveni încălcarea acestora. Colegiul de redacție respectă cu strictețe toate recomandările Comitetului pentru etica publicării (COPE, mai multe detalii: https://publicationethics.org/resources).
Colegiul de redacție al revistei Economy and Sociology confirmă faptul că în publicarea revistei nu există abuzuri (de rea-credință) între toți participanții la procesul de publicare: autori, editori, recenzori și fondatorul revistei. Mai precis, am dori să subliniem atenția tuturor autorilor (actuali și potențiali), tuturor recenzenților, editorilor interni și clienților asupra următoarelor prevederi din cadrul COPE pe care le considerăm cele mai importante pentru munca noastră:

În procesul de publicare, redacția (editorii) se ghidează după următoarele reguli:
 • să respecte principiile obiectivității, profesionalismului, imparțialității;
 • să interacționeze cu autorii respectând politețea, bunăvoința, onestitatea și transparența;
 • să acționeze în deplină conformitate cu politica editorială a revistei, ținând cont de cerințele legale actuale privind calomnia, drepturile de autor, legalitatea și plagiatul;
 • să verifice toate manuscrisele primite ca articole originale utilizând sistemul Antiplagiat. În cazul detectării multiplelor împrumuturi, editorii acționează în conformitate cu regulile COPE https://publicationethics.org/files/u7140/plagiarism%20A.pdf
 • să prevină discriminarea în evaluarea materialelor prezentate de autori;
 • să nu încalce cerința recenzării oarbe bilaterale (să nu dezvăluie autorilor datele cu caracter personal ale recenzorilor, iar recenzenților să nu dezvăluie datele personale ale autorilor);
 • să nu dezvăluie informații despre materialele recepționate de la autori, cu excepția autorilor, recenzenților, potențialilor recenzenți sau a altor consultanți științifici și a editorului;
 • să ia măsuri rezonabile pentru a identifica și a împiedica publicarea articolelor care prezintă studii la desfășurarea cărora au fost comise comportamente necorespunzătoare, să nu încurajeze astfel de încălcări sau să permită în mod conștient astfel de încălcări;
 • să fie gata să publice corectări, explicații, dezmințiri și scuze, în cazurile când este necesar.
În procesul de publicare, recenzenții sunt ghidați de următoarele reguli:
 • să acționeze în deplină conformitate cu politica editorială a revistei, ținând cont de cerințele legale actuale privind calomnia, drepturile de autor, legalitatea și plagiatul;
 • să nu folosească date nepublicate, recepționate pentru examinare, în cercetare proprie;
 • să respecte termenii de examinare a materialelor stabiliți de redacția revistei;
 • să informeze editorul și să solicite excluderea din procesul de examinare dacă recenzentul înțelege că nu are calificări suficiente pentru a examina materialele sau nu are suficient timp pentru a finaliza lucrarea în termenii rezonabili;
 • să ia în considerare că orice material recepționat pentru recenzare este un document confidențial, să nu dezvăluie conținutul și să nu discute cu alte persoane decât editorii care au prezentat materialul pentru examinare;
 • recenzorii nu pot lua în considerare manuscrisele pentru care există un conflict de interese care rezultă din concurență, cooperare sau orice altă relație cu oricare dintre autorii, proiectele sau organizațiile cu care se referă articolul;
 • să ofere o evaluare obiectivă a materialelor supuse examinării. Critica personală a autorilor este inacceptabilă. Opinia urmează să fie exprimată în mod clar și convingător;
 • să identifice asemănări sau coincidențe semnificative între materialul recepționat pentru examinare și orice altă lucrare publicată anterior care se află în competența științifică a recenzorului și să exprime opinia cu privire la acceptabilitatea materialului pentru publicare în termeni de norme și reguli etice;
 • recenzentul are dreptul să ceară un manuscris pentru reexaminare;
 • taxele pentru recenzori nu sunt plătite.
În procesul de publicare, autorii se ghidează după următoarele reguli:
 • să acționeze în deplină conformitate cu politica editorială a revistei, ținând cont de cerințele legale actuale privind calomnia, drepturile de autor, legalitatea și plagiatul;
 • să furnizeze rezultate fiabile ale cercetărilor proprii. Lucrarea trebuie să conțină suficiente detalii și referințe bibliografice pentru posibila reproducere. Afirmațiile false sau deliberat eronate sunt percepute ca comportamente neetice și inacceptabile. Aceasta poate servi drept motiv pentru respingerea materialului sau pentru dezmințirea articolului publicat;
 • să nu publice materiale pe același studiu în mai multe reviste ca o publicație originală. Prezentarea aceluiași manuscris în același timp în mai multe reviste este percepută ca un comportament neetic și inacceptabil. Autorul nu trebuie să prezinte un articol publicat anterior pentru examinare într-o altă revistă;
 • să garanteze originalitatea completă a materialului prezentat. În cazul folosirii operelor sau declarațiilor altor autori, să furnizeze referințe bibliografice sau fragmente relevante;
 • să nu admită plagiat sub orice formă – prezentarea rezultatelor altcuiva ca autor, copierea sau parafrazarea părților esențiale ale lucrărilor altcuiva (fără atribuire) până la declararea  drepturilor sale asupra rezultatelor cercetării altcuiva;
 • să confirme că materialul trimis spre publicare nu încalcă niciunul dintre drepturile de autor existente și să garanteze compensarea editorului daunelor în caz de încălcări;
 • să urmărească regulile de auto-citare, și anume: dacă elementele materialului au fost publicate anterior într-un alt articol, inclusiv în revista Economy and Sociology, autorul este obligat să se refere la lucrările anterioare și să indice o diferență semnificativă între lucrarea nouă și cea anterioară. Copierea verbală a operelor proprii și reformularea lor sunt inacceptabile, ele pot fi folosite numai ca bază pentru noi concluzii. În conformitate cu etica internațională a publicațiilor științifice, autorilor li se recomandă să respecte un grad de auto-citare în limitele a 0-10%;
 • să ofere informații despre afilierea sa, dat fiind faptul ce acestea prezintă o parte integrantă din indexarea articolelor în bazele de date și în cataloage care sunt tratate ca surse deschise pentru toți.
În procesul de publicare, editorul INCE,  este ghidat de următoarele reguli:
 • să acționeze în deplină conformitate cu politica editorială a revistei, ținând cont de cerințele legale actuale privind calomnia, drepturile de autor, legalitatea și plagiatul;
 • să respecte principiile și procedurile care promovează obligațiile etice ale editorilor, recenzorilor și autorilor, în conformitate cu cerințele stabilite;
 • să sprijine Colegiul de redacție în revizuirea revendicărilor privind aspectele etice ale materialelor publicate și să ajute la interacțiunea cu alte reviste și / sau editori, dacă aceasta contribuie la îndeplinirea atribuțiilor redacției;
 • să ofere asistență juridică specializată adecvată (opinie sau consiliere), dacă este necesar;
 • să realizeze revizuirea anuală a regulilor de publicare academică și a standardelor de evaluare reciprocă dublă-orb (cel puțin o dată pe an, schimbări suplimentare pot fi introduse dacă se schimbă standardele mondiale și / sau regulamentele COPE).
CONFIDENȚIALITATEA
 • Editorii care comunică direct cu autorii (online și / sau offline) sunt responsabili de păstrarea confidențială a tuturor datelor personale.
 • Nici Colegiul de redacție, nici echipa editorială nu au capacități tehnice de urmărire a datelor provenite de la surse terțe.
 • Colegiul de redacție și echipele editoriale nu vor folosi date personale furnizate de autori și / sau recenzori pentru scopuri personale, inclusiv cele de natură pur științifică / academică.
 • Colegiul și / sau echipa editorială vor împărtăși cu strictețe informațiile personale ale autorilor în cazurile în care a fost detectat plagiat sau alte abateri și există o anchetă în curs. Într-un astfel de caz, se așteaptă ca Colegiul de redacție și echipa editorială să fie pe deplin cooperanți și să contribuie la anchetă.
 • Afilierea la locul de muncă și e-mailurile de contact ale autorilor sunt publicate pe prima pagină a fiecărui articol și sunt tratate ca parte a informațiilor de acces deschis. Dacă un autor NU ar dori să vadă publicarea e-mailurilor, aceștia vor informa echipa editorială cu privire la această decizie cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data accesării articolului online.
 • Deoarece afilierea autorului este parte integrantă din indexarea articolelor în bazele de date internaționale și în cataloage, aceste informații sunt tratate ca date cu sursă deschisă și toți autorii sunt încurajați să le furnizeze în timpul depunerii textelor.
 • Colegiul de redacție și echipa editorială nu vor împărtăși cu părți terțe informațiile personale de contact (cum ar fi numerele de telefon, e-mailurile, numele skype și altele).
 • Colegiul de redacție și echipa editorială nu vor încerca să urmărească adresele IP ale expeditorilor care stabilesc comunicarea cu revista.
 • Comunicarea cu membrii Colegiului de redacție și cu echipa editorială prin utilizarea rețelelor sociale este interzisă. Solicităm tuturor autorilor, recenzenților și cititorilor să respecte confidențialitatea angajaților și partenerilor noștri și să nu caute comunicarea cu aceștia prin intermediul unor surse informale cum ar fi Facebook, Linkedin și altele.
 • Termenul minim de păstrare a datelor cu caracter personal constituie 1 an calendaristic de la data primului contact.
 • Editorii revistei își păstrează dreptul de a șterge orice date cu caracter personal despre autorii și / sau recenzenții pe care îi consideră inutili.
 • Dacă o persoană / organizație primește un e-mail de la consiliul de administrație sau din echipa de redacție din cauza unei erori tehnice sau a unei greșeli umane – le cerem să șterge e-mailul cât mai curând posibil și să notifice redacția cel mai devreme.
 • Dacă aveți o întrebare specifică despre modul în care colectăm și salvăm datele – vă rugăm să contactați editorul nostru responsabil. Dacă doriți ca toate datele personale să fie șterse din baza noastră de date internă – vă rugăm să contactați editorul nostru responsabil.