2019, nr. 2

ENTERING IN THE GLOBAL MANUFACTURING OUTSOURCING MARKET AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Downloads: 47
Views: 79


Authors:  
Kseniia GOROVA, PhD in Economics, Associate Professor, NTU „Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine
Oleksandr DLUHOPOLSKYI, Habilitation in Economics, Professor, Ternopil National Economic University, Ukraine
Tetiana DLUHOPOLSKA, PhD Student, Ternopil National Economic University, Ukraine

Relevanța studiului se datorează problemei dezvoltării inovaționale, care este deosebit de acută pentru întreprinderile industriale ucrainene. Conform statisticilor ucrainene, o pondere destul de mică a întreprinderilor industriale introduce inovații în activitățile lor și produce produse inovatoare, din cauza lipsei investițiilor și a experienței pentru intensificarea inovației. Prin urmare, întreprinderile sunt obligate să folosească forme moderne de organizare a afacerilor, de exemplu, externalizarea, care s-a stabilit ca o formă eficientă de parteneriat strategic și un mecanism de transfer al inovației. Scopul cercetării este să elaboreze recomandări privind intrarea întreprinderilor industriale ucrainene pe piața mondială de externalizare a producției pentru a asigura dezvoltarea lor inovatoare. Obiectul cercetării îl constituie tipurile de externalizare a producției și mecanismul influenței acestora asupra dezvoltării inovatoare a întreprinderilor. Articolul se bazează pe rezultatele studiilor realizate de cercetători ucraineni și străini, informații din rapoarte analitice, statistici oficiale și informații de la companii publice. Metodele de cercetare utilizate în această lucrare includ analiza și sinteza, generalizarea teoretică și analiza statistică. Articolul analizează poziția Ucrainei pe piața globală de externalizare a producției. Sunt determinate perspectivele întreprinderilor industriale ucrainene de a intra pe piața globală de externalizare industrială. Sunt elaborate recomandări privind selectarea tipurilor de externalizare industrială. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în activitățile practice ale întreprinderilor industriale și în cercetarea ulterioară în domeniul managementului inovației și organizarea afacerilor.

Keywords:  
externalizarea producției, industrie, întreprindere, dezvoltare inovatoare, inovație, piață.

How to Cite:  
GOROVA, Kseniia, DLUHOPOLSKYI, Oleksandr, DLUHOPOLSKA, Tetiana, Entering in the global manufacturing outsourcing market and innovative development of the Ukrainian industrial enterprises. In: Economy and Sociology. 2019, no. 2, december, pp. 20-31.DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-02