DESCRIERE

 „ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”
revistă teoretico-ştiinţifică

Categoria„B+”
Profileconomie, sociologie
ISSN1857-4130 (versiunea tipărită)
E-ISSN2587-3172 (versiunea online)
Periodicitatea2 numere/an
Limbaengleză
Versiunea on-linehttps://economy-sociology.ince.md/
EditorInstitutul Național de Cercetări Economice

Revista „Economie și Sociologie” este recunoscută drept publicație științifică în domeniu, acreditată la categoria „B+”, Decizia Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, nr. 8 din 26 iunie 2020.
Revista teoretico-ştiinţifică „Economie și Sociologie” este editată de Institutul Național de Cercetări Economice în cooperare cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova.
Revista a fost fondată în anul 1953 de către Secţia de Sociologie a Institutului de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti, iar din anul 2006 a fost preluată de către Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al AȘM.
Revista „Economie şi Sociologie” este o platformă științifică de nivel înalt care pune în dezbatere cele mai actuale probleme din domeniile economic şi social. De-a lungul anilor de existență, revista s-a dovedit ca publicație academică care publică rezultatele cercetărilor științifice originale care aduc o plus valoare la dezvoltarea științei economice și sociologice. Revista este adresată cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, studenților, precum și celor interesați de tematica revistei.

Obiectivele revistei:
  • dezvoltarea teoriei și metodologiei în domeniile economic și social;
  • consolidarea cercetărilor economice și sociologice prin publicarea rezultatelor cercetărilor științifice originale;
  • elucidarea problemelor-cheie de dezvoltare economică și socială la nivel mondial și național;
  • extinderea și integrarea comunității științifice din domeniile economic și social;
  • dezvoltarea unei publicații științifice care să respecte cerințele internaționale înalte.

Invităm cercetători și practicieni profesioniști să publice articole dedicate cercetării unui spectru larg de probleme din domeniile micro- sau macroeconomiei, politicii economice, econometriei, economiei finanțelor, administrării afacerilor și gestionării IMM-urilor, economiei agroalimentare, pieței muncii, calității vieții și politicii sociale, sociologiei economice, sociologiei populației și demografiei etc.

Adresa redacției:
Institutul Național de Cercetări Economice
str. Ion Creangă, 45,
mun. Chişinău, MD-2064
e-mail:
incemd.redactie.es@gmail.com
website:
https://economy-sociology.ince.md
Tel. + 373 22 501 130
          + 373 22 501 105