COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactor-şef:
Alexandru STRATAN,membru corespondent al AȘM, doctor habilitat, profesor, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova

Redactor-şef adjunct:
Olga GAGAUZ, doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova

Secretar responsabil:
Iulita BÎRCĂ,Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova

Membrii:
Gheorghe MIŞCOI, membru corespondent al Academia de Științe a Moldovei  
David SMALLBONE, doctor, profesor, Universitatea din Kingston, Marea Britanie
Michael GRINGS, doctor, profesor, Universitatea Halle-Wittenberg Martin-Luther, Germania
Luminiţa CHIVU, doctor, profesor, INCE, România
Vasa LASZLO, doctor, conferenţiar, Institutul de Afaceri Feroviare și Comerț, Ungaria
Thomas RESL, ing., M. Sc., Institutul Federal de Economie Agricola, Austria       
Stasys RIMANTAS, doctor, profesor, Universitatea Klaipeda, Lituania      
Jamila BOPIEVA, doctor habilitat, profesor, Universitatea de Economie, Finanțe și Comerț Internațional, Kazahstan       
Vilayat VALIYEV, doctor habilitat, Institutul de Cercetări Științifice și Reforme Economice, Azerbaidjan
Karl William VIEHE, B.A., M.A., J.D., M.L.T., Universitatea „George Washington”, SUA
Tomas KUCERA, doctor, Universitatea Charles din Praga, Republica Cehă
Gemma MASAHIKO,doctor, profesor, Universitatea din Tokyo, Japonia
Apostolos PAPAPHILIPPOU,doctor, Consultanță în dezvoltare Four Assist, Grecia
Euphrasia Susy SUHENDRA, doctor, profesor universitar, Universitatea Gunadarma, Indonezia
Dimitre NIKOLOV,doctor, profesor, Institutul de Economie Agricolă, Bulgaria
Serghei PIROJCOV,academician, Academia Națională, Ucraina   
Svetlana BELOUSOVA, doctor habilitat, profesor, Universitatea Internațională de Business și Drept, Ucraina             
Dorina ROȘCA,doctor, Școala de Studii Superioare în Științe Sociale, Paris, Franța
Andrzej KOWALSKI,doctor habilitat, profesor, Institutul de Economie Agricolă și Alimentară, Polonia
Emil DINGA,doctor, profesor universitar, Academia Romana, România
Rodica PERCIUN,doctor habilitat, conferenţiar, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova
Angela TIMUŞ, doctor, conferenţiar, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova
Ludmila MALCOCI, doctor habilitat, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Republica Moldova
Victor MOCANU, doctor, conferenţiar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Republica Moldova
Diana CHEIANU-ANDREI, doctor, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova

Adresa redacției:
Institutul Național de Cercetări Economice
str. Ion Creangă, 45,
mun. Chişinău, MD-2064
e-mail:
incemd.redactie.es@gmail.com
website:
https://economy-sociology.ince.md
Tel. + 373 22 501 130

CC