COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactor-şef:
Alexandru STRATAN, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat, profesor, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova

Redactor-şef adjunct:
Olga GAGAUZ, doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova

Secretar responsabil:
Iulita BÎRCĂ, cercetător științific, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova

Membrii:
Gheorghe MIŞCOI, membru corespondent al Academia de Științe a Moldovei  
Michael GRINGS, doctor, profesor, Universitatea Halle-Wittenberg Martin-Luther, Germania
Luminiţa CHIVU, doctor, profesor, INCE, România
Vasa LASZLO, doctor, conferenţiar, Institutul de Afaceri Feroviare și Comerț, Ungaria
Thomas RESL, ing., M. Sc., Institutul Federal de Economie Agricola, Austria       
Friederike WELTER, doctor, profesor, Universitatea Siegen și Institutul pentru Mittelstandsforschung Bonn, Germania
Stasys RIMANTAS, doctor, profesor, Universitatea Klaipeda, Lituania      
Jamila BOPIEVA, doctor habilitat, profesor, Universitatea de Economie, Finanțe și Comerț Internațional, Kazahstan       
Vilayat VALIYEV, doctor habilitat, Institutul de Cercetări Științifice și Reforme Economice, Azerbaidjan
Karl William VIEHE, B.A., M.A., J.D., M.L.T., Universitatea „George Washington”, SUA
Tomas KUCERA, doctor, Universitatea Charles din Praga, Republica Cehă
Gemma MASAHIKO, doctor, profesor, Universitatea din Tokyo, Japonia
Apostolos PAPAPHILIPPOU, doctor, Consultanță în dezvoltare Four Assist, Grecia
Euphrasia Susy SUHENDRA, doctor, profesor universitar, Universitatea Gunadarma, Indonezia
Dimitre NIKOLOV, doctor, profesor, Institutul de Economie Agricolă, Bulgaria
Serghei PIROJCOV, academician, Academia Națională, Ucraina   
Svetlana BELOUSOVA, doctor habilitat, profesor, Universitatea Internațională de Business și Drept, Ucraina             
Dorina ROȘCA, doctor, Școala de Studii Superioare în Științe Sociale, Paris, Franța
Andrzej KOWALSKI, doctor habilitat, profesor, Institutul de Economie Agricolă și Alimentară, Polonia
Emil DINGA, doctor, profesor universitar, Academia Romana, România
Oleksandr DLUHOPOLSKYI, doctor, profesor, Scoala de Economie din Kyiv, Universitatea Natională Economică din Ternopol, Ukraina
Rodica PERCIUN, doctor habilitat, conferenţiar, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova
Angela TIMUŞ, doctor, conferenţiar, Institutul de Cercetări Economice, Republica Moldova
Ludmila MALCOCI, doctor habilitat, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Republica Moldova
Victor MOCANU, doctor, conferenţiar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Republica Moldova
Diana CHEIANU-ANDREI, doctor, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova

Lista recenzenților:
Ghenadie CIOBANU, Doctor, conferențiar universitar, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, România
Catalin GHINARARU, Doctor în economie, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, România
Viktoria BLIZNIUK, Doctor în economie, Institutul de Economie și Prognoză a ANȘU, or. Kiev, Ucraina
Carmen-Valentina RADULESCU, Doctor, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Elena BUGUDUI, Doctor, conferențiar universitar, Universitatea ARTIFEX, Bucureşti, expert Institutul Naţional de Administraţie, România
Alexandru MANOLE, Doctor, conferențiar universitar, Rector Universitatea ARTIFEX, România
Florina BRAN, Doctor, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Cristina LINCARU, Doctor, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, România
Alexandru BODISLAV, Doctor, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Sorin BURLACU, Doctor, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Felicia ALEXANDRU, Doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
Olena TYWONCHUK, Doctor, conferențiar universitar, „Lvivska Politehnika”, Ucraina
Constantin ANGHELACHE, Doctor, profesor universitar, Prim-vice Preşedinte al Societăţii Române de Statistică, România
Іryna ZHYHLEI, Doctor, profesor, Universitatea Politehnică din Zhytomyr, Ucraina
Mariana Rodica ŢÎRLEA, Doctor, profesor universitar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România
Gabriela IGNAT, Doctor, profesor universitar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Iași, Romania
Vasilii Petrovich MIKLOVDA, Mem. Cor. al Academiei de Științe Economice din Ucraina, doctor habilitat în economie, Academia de Științe Economice din Ucraina
Igor Yosafatovich YAREMKO, Doctor, profesor universitar, Lvivska Politehnika, Ucraina
Svetlana SLAVA, Doctor, profesor universitar, Universitatea Națională Uzhgorod, Ucraina
Nina ISAKOVA, Doctor, Institute for Scientific and Technological Potential and Science History Studies at the National Academy of Sciences of Ucraine
Piotr KOMOROWSKI, Doctor, conferențiar universitar, Universitatea „Cardinalul Ștefan Wyszyński” din Varșovia, Polonia
Natalia TRUSHKINA, Mem. Cor. al Academiei de Științe Economice din Ucraina, doctor habilitat în economie, Academia de Științe Economice din Ucraina
Anastacia BOBROVA, Doctor, Institutul de Economie al Academiei Naționale de Științe din Belarus
Tudor BAJURA, Doctor habilitat, profesor, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Elena ACULAI, Doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Victoria GANEA, Doctor habilitat, profesor, Universitatea de Stat din Moldova
Ludmila COBZARI, Doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Științe Economice din Moldova
Zinaida ARICOVA, Doctor, conferențiar universitar, Universitatea de stat din Comrat, Republica Moldova
Dmitrii PARMACLI, Doctor Honoris Causa, Doctor habilitat, profesor, Universitatea de stat din Comrat, Republica Moldova
Pavel MOVILEANU, Doctor Honoris Causa, doctor habilitat, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tatiana MANOLE, Doctor habilitat, profesor universitar, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Larisa ŞAVGA, Doctor habilitat, profesor, Universitatea cooperatist-comercială, Republica Moldova
Victoria TROFIMOV, Doctor, conferențiar universitar, Universitatea cooperatist-comercială, Republica Moldova
Anatol ROJCO, Doctor, conferențiar cercetător, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Marica DUMITRAŞCO, Doctor, conferențiar cercetător, Republica Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Republica Moldova
Victoria IORDACHI, Doctor, conferențiar cercetător, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Mariana BUCIUCEANU-VRABIE, Doctor, conferențiar cercetător, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Inga CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, Doctor, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Corina GRIBINCEA, Doctor, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Cristina UNGUR, Doctor, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Olga TIMOFEI, Doctor, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Zinovia TOACĂ, Doctor, conferențiar cercetător, Academia de Studii Economice din Moldova
Tatiana COLESNICOVA, Doctor, conferențiar cercetător, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Natalia VINOGRADOVA, Doctor, conferențiar cercetător, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova
Alexandra NOVAC, Doctor, conferențiar cercetător, Institutul National de Cercetări Economice, Republica Moldova

Adresa redacției:
Institutul Național de Cercetări Economice
str. Ion Creangă, 45,
mun. Chişinău, MD-2064
e-mail:
incemd.redactie.es@gmail.com
website:
https://economy-sociology.ince.md
Tel. + 373 22 501 130
          + 373 22 501 105