2019, nr. 1

BIRTH CONTROL IN BELARUS AND CHINA: CURRENT POLICY

Downloads: 277
Views: 221


Authors:  
Anastacia BOBROVA, PhD of Economic Sciences,
Andrei PILIUTSIK, PhD of Economic Sciences, Ge IN, Phd Student,
Gao YUAN, Phd Student, Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus

În Belarus și China se observă o tendință de scădere a ratei totale de fertilitate. Pe de o parte, aceasta prezintă un răspuns firesc la creșterea rolului femeilor în societate, pe piața muncii și gradului de implicare a fetelor în procesul educațional. Drept urmare, se constată majorarea vârstei la căsătorie și naștere, precum și reducerea numărului de copii născuți. Pe de altă parte, cercetătorii indică influența politicilor asupra natalității, efectul cărora este foarte dificil de evaluat. Anterior, Belarus și China aveau vectori diferiți în controlul natalității. În condițiile depopulării în Republica Belarus, stimularea natalității a devenit o prioritate a politicii de stat. În China, creșterea rapidă a populației a reprezentat o amenințare pentru securitatea economică, alimentară și chiar pentru mediu. Aceasta a dus la adoptarea unor măsuri drastice pentru a limita numărul de copii născuți în familii chineze. Cu toate acestea, acum ambele țări au un singur obiectiv – stabilizarea numărului populației pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă și a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. În acest articol se analizează cât de asemănătoare este politica de control al natalității în aceste două țări. Alegerea țărilor se datorează și faptului că astăzi interacțiunea dintre China și Belarus crește rapid în multe domenii, inclusiv în domeniile economic și social. Articolul prezintă o descriere și o analiză a actelor juridice care reglementează procesele demografice, precum și zonele specifice de sprijin a familiilor cu copii. S-a dezvăluit că Belarus oferă o asistență multilaterală (preponderent financiară) nu numai pentru nașterea unui copil, ci și pentru educația sa. Sistemul este conceput astfel încât, de regulă, o femeie să aibă grijă de un copil până la 3 ani de la naștere. În China, în condițiile concurenței acerbe pe piața muncii, femeile merg la muncă după concediul de maternitate. Ele sunt obligate să utilizeze serviciile educației preșcolare, în pofida faptului că acestea sunt destul de costisitoare. Drept urmare, decizia de a naște un copil este cântărită în ceea ce privește posibilitățile economice ale familiilor. În China, măsurile pot varia în funcție de teritoriu, în Belarus, politica este una pentru toți. Este dificil de evaluat în ce țară politica este mai eficientă. Totodată, rata totală de fertilitate din ultimii 25 de ani se menține la un nivel similar în ambele țări.

Keywords:  
controlul nașterii, politica familială, politica demografică.

How to Cite:  
BOBROVA, Anastasia, PILIUTSIK, Andrei, IN, Ge, YUAN, Gao. Birth control in Belarus and China: current policy. In: Economy and Sociology. 2019, no. 1, june, pp. 87-99. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.1-07