2018, nr. 1

ASPECTS ON ESTABLISHMENT AND ENDING OF TAX RECEIVABLE (Part I)

Downloads: 247
Views: 419

Authors:  
Mariana Rodica TIRLEA, PhD,„Dimitrie Cantemir” Christian Univeristy, Bucharest, Romania

Domeniul fiscalităţii este un domeniu ştiinţific complex de mare actualitate în continuă modificare şi transformare cu un înalt grad de dificultate teoretică şi practică. Scopul lucrării constă în cunoaşterea şi gestionarea impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor sociale la bugetul unic consolidat al statului pentru a determina baza impozabilă care reprezintă temelia de calcul pentru stabilirea corectă a creanţei fiscale. Creanţa fiscală generează un raport juridic fiscal între contribuabilii persoane fizice şi contribuabilii persoane juridice, pe de o parte, şi statul, pe de altă parte, ca urmare a legiferării fiscale de a percepe impozite şi taxe. Dreptul autorităţilor publice de a percepe impozite, taxe şi contribuţii la bugetul de stat, la bugetele locale şi la bugetul asigurărilor sociale presupune existenţa obligaţiei fiscale şi a creanţei fiscale. Obligativitatea impozitelor, „ca trăsătură definitorie a impozitelor, este strâns legată de suveranitatea fiscală a statului, de legalitatea şi legitimitatea impozitelor. Suveranitatea fiscală a statului dă dreptul acestuia să instituie impozite prin lege și să pretindă contribuabililor să-şi onoreze la termenele legale obligaţiile lor fiscale [8]. Metodele de cercetare utilizate se concretizează în: A. Metode de analiză strategică: Metoda analizei interne, Metoda Pestel, Metoda scenariilor; B. Metode de evaluare a materiei impozabile în vederea determinării bazelor impozabile şi stabilirea creanţelor fiscale; C. Observaţia; D. Comparația; E. Studiul literaturii de specialitate; F. Expertiza şi practica în profesiile liberale de expert contabil şi lichidator. Rezultatele principale ale primei părţi a acestui studiu se concretizează în: definirea şi clarificarea conceptelor teoretice cu privire la creanţa fiscală şi obligaţia fiscală potrivit literaturii de specialitate şi a normativelor în vigoare, aspecte legate de raporturile pe care le generează naşterea creanţei fiscale și la modalităţile de stingere a creanţelor fiscale.

Keywords:  
mediu economic, creanţă, creanţă fiscală, obligaţie fiscală, sarcină fiscală, planificare fiscală, gestiune fiscală.