2018, nr. 1

ACTUAL TRENDS OF WINE SECTOR IN THE WORLD AND EU

Downloads: 246
Views: 652

Authors:  
Tatiana IATISIN, Scientific Researcher,National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Mariana Rodica TIRLEA, PhD,„Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest, Romania
Yuriy KOZAK, PhD, Associate Professor, academicianof AEN of Ukraine and International Academy of Regional Sciences, Ukraine

În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la analiza tendințelor actuale ale sectorului vitivinicol în UE şi la nivel mondial, îndeosebi, a evoluţiei suprafeţelor de viţă-de-vie, producției de struguri cu accent pe perioada anilor 2000-2015. Studiul se bazează pe analiza datelor statistice şi a rapoartelor organizaţiilor internaţionale. Rezultatele obţinute demonstrează că suprafața globală cultivată cu viţă-de-vie s-a redus din cauza scăderii suprafețelor de viță-de-vie din Europa; China și-a confirmat poziția ca fiind țara cu a doua cea mai mare suprafață de viţă-de-vie; Producţia de struguri, la nivel mondial a înregistrat o tendinţă pozitivă, în pofida reducerii suprafeţelor cu viţă-de-vie.

Keywords:  
sectorul viticol, producţia de struguri, viţă-de-vie, reforma sectorului vitivinicol.