2019, nr. 2

ACQUISITION OF FOREIGN CITIZENSHIP BY MOLDOVAN IMMIGRANTS

Downloads: 55
Views: 89


Authors:  
Tatiana TABAC, PhD Student, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova

În articol se discută unele aspecte privind dobândirea cetățeniei străine de către imigranții din Moldova. Scopul cercetării constă în estimarea dimensiunii și geografiei dobândirii cetățeniei străine prin prisma schimbărilor în politicile migraționale din țările de destinație. Studiul se bazează pe analiza statistică a bazei de date OCDE, Eurostat și a altor surse reprezentative, precum și analiza politicilor migraționale ale țărilor de dobândire a cetățeniei. Rezultatele studiului arată că aproximativ un milion de persoane au primit cetățenia străină din 1992 până în prezent. Principalele țări de dobândire a cetățeniei sunt: România, Rusia, SUA, Portugalia, Italia, Bulgaria, Canada și Germania. Accesul populației Moldovei la cetățenia țărilor dezvoltate contribuie la intensificarea și extinderea migrației internaționale. Pentru imigranții din Moldova, politicile țărilor de destinație au un rol important în procesul de dobândire a cetățeniei.

Keywords:  
naturalizare, cetățenie străină, imigranți din Moldova, politici migraționale.

How to Cite:  
TABAC, Tatiana. Acquisition of foreign citizenship by Moldovan immigrants. In: Economy and Sociology. 2019, no. 2, december, pp. 104-116. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2019.2-09