ACCES DESCHIS ȘI DREPTUL DE AUTOR

Revista Economy and Sociology din anul 2013 este declarată de către fondator publicație științifică în Acces Deschis. Toate articolele sunt publicate sub licența de atribuire CC-BY Creative Commons (versiunea curentă este CC-BY, versiunea 4.0 ). Aceasta înseamnă că autorul (autorii) își păstrează dreptul de autor asupra manuscriselor și toate articolele publicate în revistă sunt distribuite conform condițiilor Creative Commons Attribution License, care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără restricții în orice suport, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată în mod corespunzător.

Autorul care depune articol pentru publicare este responsabil de utilizarea surselor protejate prin dreptul de autor incluse în manuscris, fiind menționate corect în referințele bibliografice. Editorul nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește veridicitatea conținutului.

Autorii sunt încurajați să folosească ghiduri și recomandări adecvate în scrierea academică, atunci când pregătesc și înaintează manuscrise, pentru a maximiza transparența și reproductibilitatea.

Utilizarea denumirilor generale descriptive, denumirilor comerciale, mărcilor comerciale etc., în această publicație, chiar dacă nu sunt identificate în mod specific, nu implică faptul că aceste denumiri nu sunt protejate de legile și reglementările relevante. Autorul(ii) este responsabil pentru asigurarea oricăror permisiuni necesare pentru reutilizarea materialelor protejate prin drepturi de autor și incluse în manuscris.